CATALOGUE

CATALOGUE
Tên sản phẩm: CATALOGUE
Mã sản phẩm:
Giá sản phẩm: Call

CATALOGUE / BROCHURE đóng cuốn, kích thước A4

(ĐT: 08.3523 1767   ;  0908 460 161   [email protected])

SL / Trang

12

16

20

24

28

32

36

40

100

35.000

45.000

55.000

65.000

75.000

85.000

95.000

100.000

200

25.000

32.000

40.000

49.000

56.000

65.000

74.000

78.000

300

19.000

24.500

30.000

35.000

40.000

46.000

52.000

56.000

400

16.000

19.500

24.500

28.500

32.500

37.000

41.000

45.000

500

14.000

17.500

21.000

25.000

28.000

31.500

35.000

38.000

1.000

10.000

12.000

15.000

17.000

18.500

21.000

22.500

25.000

2.000

8.000

9.000

10.000

11.500

13.000

15.000

16.500

17.500

3.000

6.500

8.000

9.500

11.000

12.200

13.500

14.800

16.000

 

In 4 màu 2 mặt giấy couche 150, đóng cuốn thành phẩm .

Thời gian in từ  3 – 5 ngày

Hỗ trợ giao hàng

TK: Ngân hàng Á Châu (CN Kỳ Hòa) – 108407739 Trần Thị Thanh Thúy

ĐC: 86/80 Ông Ích Khiêm, P.14, Q.11, TP.HCM