IN BIỂU MẪU (phiếu thu chi, xuất nhập...)

IN BIỂU MẪU (phiếu thu chi, xuất nhập...)
Tên sản phẩm: IN BIỂU MẪU (phiếu thu chi, xuất nhập...)
Mã sản phẩm:
Giá sản phẩm: Call

 

 IN BIỂU MẪU, PHIẾU THU CHI, PHIẾU XUẤT KHO, BÁN HÀNG, ORDER

ORDER

Carbon 2 liên, 1 màu, số thứ tự (số nhảy)

Số lượng

Kích thước 

 (7 x 10 cm)

Kích thước  

(8 x 12 cm)

Kích thước 

(10 x 15 cm)

500 cuốn

5.300

6.000

8.800

1.000 cuốn

4.700

5.500

8.200

 

QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ (đồng/cuốn)

Giấy Fort 2 liên (A5)

20 x 15 cm (A 5)

Giấy Carbon 2 liên

100 tờ/cuốn,In  1 màu, 1 mặt

Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm

 10

   10

   10

    20

    50

100

28.000 (in màu đen)

33.000 (in màu đen)

36.000

34.000

28.500

23.500

20 x 15 cm (A 5)

Giấy Carbon 3 liên, 150 tờ/cuốn

In  1 màu, 1 mặt

Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm

100

31.500

 ĐT: 08.3523 1767 ; 0908 460 161

E: [email protected]